Bas van Koolwijk

expo

 

ON/OFF

ON/OFF is a composition for 4 strobes.
It is a reflection on our everyday digital environment, broken down into its binary components. Revealing a world of logic gates and Boolean algebra, in which anything is either true or false.

 


 

ON/OFF is een compositie voor 4 stroboscopen.
Een verkenning van de digitale omgeving, teruggebracht tot zijn binaire bouwstenen. Het ontsluiert een wereld van logische operatoren en booleaanse algebra, waarin alles slechts waar of onwaar is.

 

basvankoolwijk.com