Arthur Boer + Boris Smeenk

expo / YOUNGBLOOD nominees

Willem de Kooning Academy/Piet Zwart Institute

 

‘Make Believe’ (2018) by Arthur Boer and Boris Smeenk – is an ongoing project – investigating the current developments in photography through the lens of machine vision.
‘Phony’, the camera – embodies the concept of human–machine photography, a fully automated camera that implements a mix of algorithms, including object recognition and image reconstruction. Image recognition, identifies a variety of subjects/objects within the
photographed scene, using a library of archival photos, standardised for training computer vision algorithms. After identification a mask is created, removing what is recognised, replacing it with new content generated by the reconstruction algorithm using surrounding patterns. This process is called in-painting, which derives from art conservation disciplines and entails the use of imagination to reconstruct damaged parts of an painting. The final outcome is saved, no longer we have any record of the original photographed moment.

 


 

Make Believe‘ (2018) van Arthur Boer en Boris Smeenk – is een doorlopend project – dat onderzoek doet naar de actuele ontwikkelingen in de fotografie door de lens van machine vision.
‘Phony’, de camera, belichaamt het concept van mens-machine fotografie, een volledig geautomatiseerde camera die een mix van algoritmen implementeert, inclusief objectherkenning en beeldreconstructie. Beeldherkenning identificeert een verscheidenheid aan onderwerpen / objecten binnen de gefotografeerde scène, met behulp van een bibliotheek met archieffoto’s, gestandaardiseerd voor het trainen van computer vision-algoritmen. Na identificatie wordt een masker gemaakt, wat wordt herkend en vervangen door nieuwe inhoud gegenereerd door het reconstructie-algoritme met behulp van omringende patronen. Dit proces wordt ‘in-painting’ genoemd, dat is afgeleid van kunstbehoud-disciplines en dat het gebruik van verbeeldingskracht inhoudt om beschadigde delen van een schilderij te reconstrueren. Het uiteindelijke resultaat wordt bewaard en het originele gefotografeerde moment hebben we niet langer.