Crystal Maria Carrasco De La Cruz

expo / YOUNGBLOOD nominees

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

 

During her research on nature and technology, Crystal Maria Carrasco De La Cruz noticed that these concepts have entirely different emotional values. Where one is often associated with hard, overwhelming and big, the other can be seen as small, delicate and soft.

In her attempt to merge these concepts together, she managed to develop a synthesis that symbolizes the meeting of the artificial and the natural. The result is an art piece that can be as well as overwhelming.

 


 

In haar zoektocht naar overeenkomsten tussen natuur en technologie, ontdekte Crystal Maria Carrasco De La Cruz dat ze twee verschillende emotionele waarden dragen. Waar men vaak wordt geassocieerd met hard, overweldigend en geweldig, wordt de ander als klein, delicaat en zacht gezien.

De La Cruz heeft gezocht naar een vertaling van de gratie van natuurlijke organismen in een technologisch object, om deze twee uitersten met elkaar te verbinden. Het resultaat is een synthese die symbool staat voor de ontmoeting van het kunstmatige en het natuurlijke.