CNTRL DEL WHY?

UT CreaTE Award 2018

 

Everyday devices – such as phones, laptops and even mice – are getting smarter and smarter. But what if they become so smart, that they gain consciousness? The scientists in our laboratory have created some of these conscious devices and are experimenting on them. Can conscious devices feel pain? How would they react to these experiments? Help our scientists find the answers at Ctrl whY.

 


 

Alledaagse apparaten – zoals telefoons, laptops en zelfs muizen – worden slimmer en slimmer. Maar wat als ze zo slim worden, dat ze zich bewust worden? De wetenschappers in ons laboratorium hebben enkele van deze bewuste apparaten gemaakt en experimenteren ermee. Kunnen bewuste apparaten pijn voelen? Hoe zouden ze reageren op deze experimenten? Help onze wetenschappers de antwoorden te vinden op Ctrl WHY.