David Masson

expo / YOUNGBLOOD nominees

AVK|St.Joost Breda

 

Zephyr Turbulence

Zephyr. Zephyros (Ζεφυρος) is ancient Greek for “west wind”

When we design objects for transportation, the aerodynamics is of great importance. However when we think of motionless objects like buildings, We seem to forget the air still moves around it. The aim of my project is to try and capture the beauty of the once admired god Zephyros in interaction with our cities.

 


 

Wanneer we objecten ontwerpen voor transport, is de aerodynamica van groot belang. Wanneer we echter denken aan stilstaande objecten zoals gebouwen, lijken we te vergeten dat de lucht er nog steeds omheen beweegt. Het doel van het project is om de schoonheid van de ooit bewonderde god Zephyros in interactie met onze steden vast te leggen.

Zephyr, Zephyros (Ζεφυρος) is oud Grieks voor “westenwind”