EVO-X

UT CreaTE Award 2018

 

EVO-X is an exploration into the inner workings of the human mind and society, and how mankind’s obsession to recreate self is realized through artificial intelligence.

The installation provokes conversation about the grey area between ethics and societal rules by evoking empathy in the audience through storytelling and other means of audio-visual depiction.

EVO-X is an artificial being that is experiencing logic errors caused by interactions with people, as depicted in a trilogy snaps of life, the collection of this experience questions which direction humanity is going in terms of human-technology interactions.

 


 

EVO-X is een verkenning van de innerlijke werking van de menselijke geest en samenleving, en hoe de obsessie van de mens om zichzelf te recreëren wordt gerealiseerd door kunstmatige intelligentie.

De installatie lokt een gesprek uit over het grijze gebied tussen ethiek en maatschappelijke regels door empathie in het publiek op te roepen via verhalen en andere manieren van audiovisuele weergave.

EVO-X is een kunstmatig wezen dat te maken heeft met logische fouten veroorzaakt door interacties met mensen, zoals afgebeeld in een drieluik van het leven, de verzameling van deze ervaring bevraagt welke richting de mensheid op gaat in termen van mens-technologische interacties.