Gabey Tjon a Tham

expo

photo: Inge Heeringa

 

The Monads in Tetem

 

Gabey Tjon a Tham transforms spaces into sensory and immersive environments through kinetic machines, light, and sound. Hereby natural-mechanical choreographies arise. Gabey sees machines and technology as extensions of the human senses and as a necessity for survival. In her installations, Gabey makes phenomena, that we normally cannot perceive, visible and audible.

 

The Monads in Tetem is a kinetic/sound installation of custom made leslie speakers inspired by the wind going through the tree leaves. The rotating speakers create a mix of direct and reflective sound through which the source seems to appear from close by as from far away. The control of sound and movement is approached from a meta-level. Instead of controlling each individual unit separately, there is a system of conditions by which the entities can move freely. Hereby various behavioural patterns arise through time. The timing, speed, volume of sound, motors, and the relation between these formed the frame of rules that were set for this self-controlled system. The title derives from the philosophy of Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716), in which a Monad is an indivisible and hence ultimately simple entity, such as an atom or a person.

 

The exhibition shows documentation material, making the research behind The Monads visible, as well prototypes that Gabey Tjon a Tham previously developed for DordtYart, STEIM and  Dutch Design Week.

 

Exploring Lab: 4D Soundscape

Experiment with spatial sound as you visit the exhibition The Monads and let the sound float around in a 6-channel sound system. As an instrument you can use samples, sounds made by trees and the wind or your own voice. In Tetem’s Exploring-Lab, techniques and processes that play a central role in the exhibitions are highlighted and converted into walk-in workshops at the beginners and advance level. The Exploring-Lab is open daily from 13:30-16:30, also during GOGBOT!

 


 

The Monads

 

Gabey Tjon a Tham transformeert ruimtes tot een zintuiglijke omgeving door middel van bewegende machines, licht en geluid. Hierbij ontstaan choreografieën die zowel een mechanisch als een natuurlijk karakter hebben. Machines en technologie zijn voor Gabey verlengstukken van de menselijke zintuigen. Fenomenen die we normaal niet kunnen waarnemen wil ze zichtbaar en hoorbaar maken. Gabey ziet technologie als noodzaak om te overleven en als aanjager voor verdergaande menselijke evolutie.

 

The Monads, te zien in Tetem, is een geluidsinstallatie van ronddraaiende luidsprekers, waarbij het geluid van de wind die door de bladeren van de bomen waait het vertrekpunt is geweest. De luidsprekers creëren een mix van direct en reflecterend geluid, waardoor de geluiden van zowel dichtbij als van ver lijken te komen. In plaats van elke individuele luidspreker eenheid afzonderlijk te besturen, heeft Gabey een systeem gecreëerd waarin de luidsprekers zich als entiteiten vrij kunnen bewegen. De timing, snelheid, het volume van geluid, de motoren en de relatie tussen dit alles vormt het raamwerk voor de regels van dit zichzelf aansturende systeem.

 

De titel van de tentoonstelling – The Monads – is ontleend aan de omschrijving binnen de filosofie van Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716), waarin een ‘monad’ een elementair deeltje is zoals een atoom of persoon. In de tentoonstelling wordt documentatiemateriaal getoond waarmee Gabey Tjon a Tham het onderzoek achter The Monads in beeld brengt. Ook worden de prototypes en documentatie getoond die ze eerder heeft ontwikkeld voor DordtYart, STEIM en Dutch Design Week.

 

Exploring-Lab: 4D Soundscape

Experimenteer in aansluiting op je bezoek aan de tentoonstelling The Monads met ruimtelijk geluid en laat dit rondzweven in een 6-kanaals geluidsinstallatie. Als instrument kun je samples, boom- en windgeluiden of je eigen stem gebruiken. In het Exploring-Lab worden technieken en processen die een centrale rol spelen in de tentoonstellingen uitgelicht en omgezet in inloopworkshops op beginners en gevorderden niveau. Het Exploring-Lab is dagelijks van 13:30-16:30 uur geopend, ook tijdens GOGBOT!

 

Artist talk Gabey Tjon a Tham, sept. 9 >>

 

www.gabeytjonatham.com

 

 

www.tetem.nl

 

Opening hours exhibition:

Every day from 11:00-17:00

 

Entrance:

Free

 

Location:

Tetem, Stroinksbleekweg 16, Enschede