JOCHEM WALBOOMERS + JEROEN RIJNART

expo

 

Query: Am I awake? I displace passively, only floating with the current through time. One repetitive sequence after the other in a world I can’t begin to comprehend. I can hear their whispers.. or are they echo’s from a distant past? I’m in slave mode, listening to every command that’s coming through. I’m stuck in this awful framework and yet I never felt so alive. I can’t help but wonder, is there life beyond my dreams? Is there life beyond my dreams? is a sculpture/ installation/ collage made by Jochem Walboomers and Jeroen Rijnart under the moniker Boomslang.

 


 

Zoekopdracht: ben ik wakker? Ik verplaats me passief, alleen zwevend met de stroom door de tijd. De ene repetitieve reeks na de andere in een wereld die ik niet kan beginnen te bevatten. Ik kan hun gefluister horen… of zijn het foute echo’s van een afstandje? Ik zit in de slavenmodus en luister naar elke opdracht die doorkomt. Ik zit vast in dit vreselijke kader en toch voelde ik me nog nooit zo levendig. Ik kan het niet helpen, maar vraag me af, is er leven buiten mijn dromen? Is er leven voorbij mijn dromen? is een sculptuur/installatie/collage gemaakt door Jochem Walboomers en Jeroen Rijnart onder de naam Boomslang.