Jorrit van de Waal

expo / YOUNGBLOOD nominees

Minerva/Frank Mohr Institute

 

In my work I want to address the tension between perception and objective reality, a different interpretation or conceptualisation provides us with a different meaning and therefore a alternative reality. With that, I want to show that a subtle difference in interpretation can provoke a tremendous change in the experienced reality.

The objects in my current work are metaphorical creatures where physical similarities are enriched with behavioural properties. By the combination of behaviour and physical metaphor, the object seems to become ‘alive’ and with that anew meaning will be assigned to the linguistic symbol of the object.

 


 

Met mijn werk wil ik het spanningsveld van perceptie en objectieve werkelijkheid benoemen, een andere interpretatie geeft een andere betekenis en daarmee een alternatieve werkelijkheid. Hiermee wil ik tonen, hoe een subtiel verschil in interpretatie een grootse verandering in ervaren werkelijkheid teweeg kan brengen.

De objecten in mijn huidige werk zijn metaforische dieren waarin een fysieke gelijkenis wordt verrijkt met gedragskenmerken. Door de combinatie van gedrag en fysieke metafoor lijkt het object tot ‘leven’ te komen, waarmee er wezenlijk een nieuwe betekenis aan het linguïstische symbool van het object word gegeven.