Kørb

UT CreaTE Award 2018

 

To what extent might computers reach human capabilities? As technology is advancing rapidly, it is invading our bio infrastructure and human body. Implants, 3D printed body parts or a brain chip. How far will technology take over humans? KOLB. brings technology close to what is considered a human ability: recognizing emotions. Dare to watch KOLB. in the eye, and let him intrigue your mind. But can machines interpret emotions the way we do? Or will that stay a human capability?

 


 

In hoeverre kunnen computers de menselijke mogelijkheden bereiken? Terwijl de technologie snel vooruitgaat, dringt deze binnen in onze bio-infrastructuur en het menselijk lichaam. Implantaten, 3D-geprinte lichaamsdelen of een hersenchip. In hoeverre neemt technologie mensen over? KOLB. brengt technologie dichter bij wat als een menselijk vermogen wordt beschouwd: het herkennen van emoties. Durf KOLB te bekijken. in het oog, en laat hem je geest intrigeren. Maar kunnen machines emoties interpreteren zoals wij dat doen? Of blijft dat een menselijk vermogen?