2016 - 2018

gogbot cafe

 

GOGBOT Café is a series of research and development for the festival themes of TEC ART Rotterdam and GOGBOT Enschede, produced by PLANETART Medialab.

 

 

GOGBOT Café 5

 

***English below***

Talks, presentaties, performance. In het kader van GOGBOT 2018:
FUTURE FLASH 200: From Frankenstein to Hyperbrain.

 

Stelarc, de legendarische cyborg artist uit Australië, vertelt over zijn werk en presenteert de performance Stickman.

Prof. Wilfred van der Wiel, Universiteit Twente, over het revolutionair onderzoek waarbij A.I. wordt verbonden aan het brein.

Agnieszka Anna Wołodźko, Biomedia, over de toekomst van organen zonder lichaam en hoe met leven te speculeren.

 

Woensdag 23 mei 2018

Inloop 19.00

aanvang 19.30u
TETEMStroinksbleekweg 16, Enschede

 


 

Welke ontwikkelingen zijn onze wereld radicaal aan het veranderen, nu we in staat zijn om biologische data te beheersen en te verbinden met technologie?

StelarcWilfred van der Wiel en Agnieszka Anna Wołodźko nemen ons tijdens GOGBOT Café mee in de wereld van (bio)technologie en bio-art.  Na afloop geeft Stelarc een live performance van StickMan die van 17 mei t/m 19 augustus te zien is in TETEM.

 

STELARC


Stelarc staat bekend om zijn grensverleggende performances waarbij hij zijn lichaam verandert in een post-menselijke cyborg. Maar ook om controversiële werken zoals een derde oor dat operatief is ingebracht in zijn arm of een buiksculptuur die hij buiten zijn lichaam kon besturen. Stelarc vertelt over zijn fascinatie voor het lichaam als biologische machine en het creëren van alternatieve anatomische architecturen.
 

Wilfred van der Wiel


Wilfred van der Wiel, Professor Nano-elektronica aan de Universiteit Twente, vertelt over een baanbrekende nano-chip waarin processen op dezelfde manier plaatsvinden als in het brein. Door kunstmatige intelligentie te koppelen aan het brein van een rat wordt gekeken of het dier slimmer gemaakt kan worden. Deze chip biedt nieuwe mogelijkheden voor het ontwikkelen van implantaten bij dieren en uiteindelijk ook bij mensen

 

Agnieszka Anna Wołodźko


Met nieuwe biotechnologieën zoals klonen, weefselmanipulatie, bewerken van DNA en het onderzoek naar microbiologie, zijn cultuur en natuur niet langer van vaststaande betekenis en relevantie. Agnieszka Anna Wołodźko, onderzoeker aan de Universiteit Leiden en coördinator van AKI BIO MATTERs, vertelt over de ontwikkelingen van bio art en kunstenaars die leren, denken en creëren met levend materiaal.

 


 

Vooraf:
17:00-19:00: Daghap bij Twents Beleg in de AKI: vegetarische groentecurry met rijst en naan brood. De Daghap kost 7,50 euro.

Programma in TETEM:19:00: Inloop
19:30-22:00: GOGBOT Café met talks en een performance van StickMan door Stelarc

Aanmelden is gewenst via: receptie@tetem.nl

– TETEM GOGBOT café
– GOGBOT.nl

– Meer informatie over StickMan

Andere events ism Stelarc:
– Lezing van Stelarc in DesignLab
– Performance van StickMan door Stelarc

 


 

 

**English**

GOGBOT Café:
Wednesday the 23d of May, from 7.30-10 pm
Location: Tetem

 

With Stelarc, the legendary cyborg artist from Australia, with a talk and performance; Prof. Wilfred van der Wiel, Twente University,  about the revolutionairy research how to connect A.I to the brain and Agnieszka Anna Wołodźko: Biomedia – on the future of organs without bodies and how to speculate with life.

 

Which developments are radically changing our world, now that we are able to control biological data and connect it with technology? During this edition of GOGBOT Café, Stelarc, Wilfred van der Wiel and Agnieszka Anna Wołodźko will explore the developments and the future of (bio) technology and bio-art. After the talks, Stelarc will give a live performance of StickMan, as part of his exhibition in Tetem. During the event, ROC students will show short films that they have made for the upcoming GOGBOT festival.

 

Stelarc is known for his groundbreaking performances expanding the human body with technology, as well as controversial works such as a third ear that has been surgically inserted into his arm or an abdominal sculpture that he could control outside his body. Stelarc will talk about the body as a biological machine and creating alternative anatomical architectures.

Wilfred van der Wiel, Professor of Nanoelectronics at the University of Twente, will talk about the revolutionary nano-chip in which processes take place in the same way as in the human brain. By linking artificial intelligence to the brain of a rat, the scientists are researching whether the animal can actually become smarter. This chip offers new possibilities for the development of implants in animals and ultimately also in humans.

With the new biotechnologies such as cloning, tissue engineering, DNA editing and research into microbiology, culture and nature are no longer of fixed significance and relevance. Agnieszka Anna Wołodźko, researcher at Leiden University and coordinator of AKI BIO MATTERs, will talk about the developments of bio art and artists who work, learn, think and create with living material.

 

GOGBOT Café is a series of events in the run-up to the GOGBOT festival that takes place from 6 to 9 September. This year’s theme is Future Flash 200: from Frankenstein to Hyperbrain.

 


 

Beforehand:
17:00-19: 00: Day snack at TwentsBeleg in the AKI (across from Tetem): vegetarian vegetable curry with rice and naan bread for 7,50 euros.

Program in Tetem:
19:00: Coffee and tea
19:30-22: 00: GOGBOT Café with talks and a performance by Stelarc
Entrance: free

Let us know if you are coming: receptie@tetem.nl

http://www.tetem.nl/portfolio/gogbot-cafe/
https://2018.gogbot.nl/gogbot-cafe/

Other events in collaboration with Stelarc:
Lezing van Stelarc en discussieavond in DesignLab
Performance van StickMan door Stelarc

 


GOGBOT Café 4

donderdag 12 april 2018

in

Cinema Obscura, Ariensplein 1, Enschede

 

mmv:

Matthias Oostrik

Matthias vertelt over zijn nieuwste projecten, en over PLPLPL.PL::Synchronicity, een anti-surveillance machine, een langzaam evoluerend monster. Ook aandacht voor Mutual Wave Machine, een interactieve hersen-installatie, een project op het snijvlak van neurowetenschap en kunst, ontwikkeld ism neuro-wetenschapper Suzanne Dikker en geluidskunstenaar Pandelis Diamantidis.

www.matthiasoostrik.com

 

Robert B. Lisek

Robert is momenteel werkzaam in Enschede bij ARE, Artist Residencies Enschede. Hij is kunstenaar, wiskundige en componist met een focus op systemen en processen en betrokken bij diverse projecten op het terrein van radicale kunst strategieën, hacktivisme en tactische media. Tijdens GOGBOT café zal Robert een korte lezing verzorgen over zijn nieuwe werk en een installatie presenteren in de special spaces van Cinema Obscura.

 

ROC

Studenten van de ROC Twente opleiding Audiovisueel + Compositing onder leiding van Henk Verschoor presenteren een selectie van hun animaties en trailers die ze maakten in opdracht van GOGBOT rond het thema FUTUREFLASH 200.

www.rocvantwente.nl

 

ViaOral

Dit Twents collectief rond de zelfbenoemde Neopopdada kunstenaars Frank Morssinkhof en Kees de Groot presenteren een selectie fragmenten uit de audiovisuele database van ViaOral, in stijl van onze partner vanavond, Cinema Obscura. Expect the unexpected!

bit.ly/2IfQ4No

 

Secret Cinema

GOGBOT Café licht een tipje van de sluier: De geheime primeurs van GOGBOT 2018 met een preview van de eerste highlights….

Tetem, Rijksmuseum Twenthe, Cinema Obscura/Overkill

In het kader van het Frankenstein thema 2018 is er nog meer samenwerking tussen culturele partners in Enschede. Bij GOGBOT Café zal vanuit de tentoonstelling FRANKENSTEIN in TwentseWelle een speciale presentatie plaatsvinden.

Tetem toont de video ‘The Universal Blob’ van HARD-CORE collectief i.s.m. Anne de Boer. De video laat zien wat het betekent voor het maken van kunst als het ‘menselijke’ slechts een van de vele levensvormen is, met een verwijzing naar de Curator Robot die te zien zal zijn tijdens het Maker Festival Twente.

Cinema Obscura is de nieuwe venue (een voormalige I.C. zaal van het voormalige ziekenhuis) van het Overkill team, de avond wordt dan ook in stijl afgesloten met een film vertoning uit de Overkill – cultvideotheek van the Sickhouse.

GOGBOT Café 3

8 juni 2017

TETEM

Jip de Beer
Jacco Borggreve
Jos Volkers
Jeannette Petrik
Saxion Creative Technology
Gameshop Twente
DJ TapeJockey

 

GOGBOT Café 2

16 juni 2016

Janninkshuis/Buro Blink

Jaap Drupsteen special

 

GOGBOT Café 1

21 april 2016

Janninkshuis/Buro Blink

Edwin Dertien
Kees de Groot