Simone van Oosterhout

expo / YOUNGBLOOD nominees

Willem de Kooning Academy/Piet Zwart Institute

 

Human Interface – Show commitment to diversity

 

For years there has been discussion about the diversity distribution of 90% men compared to 10% women in the top of the Dutch business community. But also in salary there is no equality, women earn 5 to 7% less than their male colleagues. This while there is convincing evidence of the benefits of diversity.

Diverse companies are more creative, better in innovation and make more profit compared to homogeneous companies.

The Human Interface offers equal opportunities for everyone and supports companies in choosing the best person for the job. In this anonymous procedure, candidates are selected only on education, experience, skills and character. Any form of bias is removed without companies losing control of the new employee.

 


 

Al jaren is er discussie over de diversiteitsdistributie van 90% man ten opzichte van 10% vrouw in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Ook in salaris is er geen gelijkheid, vrouwen verdienen 5 tot wel 7% minder dan mannelijke collega’s. Dit terwijl er overtuigend bewijs is van de voordelen van diversiteit.

Diverse bedrijven zijn creatiever, beter in innoveren en maken meer winst ten opzichte van homogene bedrijven.

De Human Interface biedt gelijke kansen voor iedereen én ondersteunt bedrijven in het kiezen voor de juiste persoon voor de baan. In deze anonieme procedure worden kandidaten enkel op opleiding, ervaring, vaardigheden en karakter geselecteerd. Elke vorm van partijdigheid wordt weggenomen zonder dat bedrijven zeggenschap verliezen over de nieuwe werknemer.

 

simonevanoosterhout.nl