Trijsje Franssen

symposium + debat

 

Lecturer: Dr. Trijsje Franssen (Vrije Universiteit Amsterdam)

 

This presentation addresses the role of narratives in the current debate on ‘human enhancement’ – on ‘improving’ the healthy human being by means of technology. Those discussing enhancement often refer to well-known narratives and particularly science fiction in their arguments – from Plato’s Politeia to Huxley’s Brave New World. Opponent of enhancement Leon Kass, for instance, is repelled by “the Frankensteinian hubris to create life and increasingly control its destiny”.
Usually such a reference is considered to be a mere illustration, but Dr. Trijsje Franssen aims to show that it is much more. First, she argues that a closer look at the debaters’ references to such narratives can reveal some of their most fundamental ontological and moral ideas. Second, narratives can play an important role in the debate as such, that is, in finding answers to the questions concerning enhancement. This view is based on a theoretical analogy between a narrative and a scientific experiment. The premise is that the former can have the function of the latter. Narratives provide one with tools to explore current scientific trends as well as possible developments in future technology – conditions that cannot yet be studied scientifically.

Finally, Dr. Franssens aim is not just to explain this idea, but also to try and contribute to such experimentation. This is why in this presentation she will tell you the story of what she calls her own cyborg experience. A truly happened tale involving deep brain electrodes and brain surgery, that may make the ways in which the boundary between human and machine is blurring much more concrete.

 


 

Deze presentatie gaat in op de rol van vertellingen in het huidige debat over ‘human enhancement’ – op het ‘verbeteren’ van de gezonde mens door middel van technologie. Degenen die verbeteringen bespreken verwijzen vaak naar bekende verhalen en met name science fiction in hun argumenten – van Plato’s Politeia tot Huxley’s Brave New World. Tegenstander van verbetering Leon Kass wordt bijvoorbeeld afgestoten door ‘de Frankensteiniaanse overmoed om leven te creëren en steeds meer controle uit te oefenen op zijn bestemming’.
Meestal wordt een dergelijke verwijzing beschouwd als louter een illustratie, maar Dr. Trijsje Franssen wil laten zien dat het veel meer is. Ten eerste betoogt ze dat een nadere beschouwing van de verwijzingen van debaters naar dergelijke verhalen enkele van hun meest fundamentele ontologische en morele ideeën kunnen onthullen. Ten tweede kunnen verhalen een belangrijke rol spelen in het debat als zodanig, dat wil zeggen, in het vinden van antwoorden op de vragen over verbetering. Deze visie is gebaseerd op een theoretische analogie tussen een verhaal en een wetenschappelijk experiment. Het uitgangspunt is dat de eerste de functie van de laatste kan hebben. Narratives bieden tools om de huidige wetenschappelijke trends te verkennen, evenals mogelijke ontwikkelingen in toekomstige technologie – omstandigheden die nog niet wetenschappelijk kunnen worden bestudeerd.

Ten slotte is het doel van dr. Franssens niet alleen om dit idee uit te leggen, maar ook om een ​​bijdrage te leveren aan dergelijke experimenten. Daarom zal ze u tijdens haar presentatie het verhaal vertellen van wat zij haar eigen cyborg-ervaring vertelt: een waar gebeurd verhaal met diepe hersenelektroden en hersenchirurgie, waardoor de manieren waarop de grens tussen mens en machine vervaagt veel concreter kunnen worden.