Wiebe Audenaerd

expo / YOUNGBLOOD nominees

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

 

“What are the limitations of the freedom of a designer? Does society give the power to an innovator to change the world according to his/her ideologies? Technology nowadays is changing rapidly, making the society get in touch with facts they do not have taken an opinion in yet. Is the innovative look of a designer desired?

Among other things, Wiebe dares to expose his freedom as a designer to the society in his work. An unconscious interaction arises, resulting in a critical view on the frequently forgotten ethical behaviour of the modern-day designer.”

 


 

“Tot waar reikt de vrijheid van de ontwerper? Geeft de samenleving de innovator de macht de wereld naar zijns/haars inziens aan te passen? De technologie ontwikkelt zich momenteel in razend tempo. De samenleving komt in aanraking met feiten waar zij nog geen standpunt over heeft ingenomen. Is de vernieuwende blik van de ontwerper gewenst?

Wiebe durft in zijn werk onder andere zijn vrijheid als ontwerper bloot te stellen aan de samenleving. Er ontstaat een onbewuste interactie, met als resultaat een kritische blik op het vaak vergeten ethisch handelen van de hedendaagse ontwerper.”